آرش حنایی

ایران | 1357
نمایشگاه ها

ناتور
تهران
3 بهمن 1399 - 1 اسفند 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,041 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,741 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,988 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-25.714%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها