3 دی 1395
برآورد
150,000,000﷼
3,741 دلار آمریکا
- 200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
قیمت فروش
130,000,000﷼
3,242 دلار آمریکا
25.714%
آثار هنری مشابه

نفس بریده
برآورد
150,000,000﷼
3,741 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
قیمت فروش
160,000,000﷼
3,990 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
پشت صحنه
برآورد
150,000,000﷼
3,394 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
قیمت فروش
140,000,000﷼
3,167 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
از بالا
برآورد
80,000,000﷼
2,168 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
3,252 دلار آمریکا
قیمت فروش
110,000,000﷼
2,981 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1392
سایر آثار هنری آرش حنایی

آرتچارت | اثر هنری ازآرش حنایی
بدون عنوان
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,062
6,841 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
بونامز - 21 آذر 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,041 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,741 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,988 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-25.714%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها