• از مجموعه طبیعت مینیمال 1398
  • اکریلیک روی بوم
  • نقاشی
  • 200 * 140
  • امضاء: "آرمان یعقوب پور" (وسط راست)
برآورد
400,000,000﷼
1,544 دلار آمریکا
- 600,000,000﷼
2,316 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
2,316 دلار آمریکا
20%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازقاسم محمدی
سازه رمانتیک
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,530
2,013 دلار آمریکا
38.8%
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
بدون عنوان
برآورد
200,000,000﷼
1,474 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
1,842 دلار آمریکا
قیمت فروش
380,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
68.889%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
تراریوم
برآورد
120,000,000﷼
1,043 دلار آمریکا
-
160,000,000﷼
1,391 دلار آمریکا
قیمت فروش
220,000,000﷼
1,913 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
سایر آثار هنری آرمان یعقوب پور

از مجموعه طبیعت مینیمال
برآورد
250,000,000﷼
1,842 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
2,579 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
از مجموعه طبیعت مینیمال
برآورد
150,000,000﷼
1,304 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
1,739 دلار آمریکا
قیمت فروش
500,000,000﷼
4,348 دلار آمریکا
185.714%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
بدون عنوان
برآورد
200,000,000﷼
777 دلار آمریکا
-
300,000,000﷼
1,165 دلار آمریکا
قیمت فروش
32,000,000﷼
124 دلار آمریکا
87.2%
تاریخ حراج
آرتیبیشن - 12 دی 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,802 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,367 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,950 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+54.629%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021