• مهدی باکری، جزیره مجنون، عراق ۲۵ بهمن ۱۳۶۳از مجموعه به روایت یک شاهد عینی 1389
  • چاپ دیجیتال فیس‌مونت روی کاغذ هانموله
  • عکاسی
  • 110 * 212
برآورد
150,000,000﷼
4,505 دلار آمریکا
- 200,000,000﷼
6,006 دلار آمریکا
قیمت فروش
180,000,000﷼
5,405 دلار آمریکا
2.857%
آثار هنری مشابه

آخرین وسوسه
برآورد
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
ساحل
برآورد
100,000,000﷼
2,710 دلار آمریکا
-
140,000,000﷼
3,794 دلار آمریکا
قیمت فروش
160,000,000﷼
4,336 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1392
سوم خرداد 61 - خرمشهر
برآورد
200,000,000﷼
1,739 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
2,174 دلار آمریکا
قیمت فروش
700,000,000﷼
6,087 دلار آمریکا
211.111%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
سایر آثار هنری آزاده اخلاقی

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,405 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,505 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,006 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+2.857%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها