• مهدی باکری، جزیره مجنون، عراق ۲۵ بهمن ۱۳۶۳از مجموعه به روایت یک شاهد عینی 1389
  • چاپ دیجیتال فیس‌مونت روی کاغذ هانموله
  • عکاسی
  • 110 * 212
برآورد
150,000,000﷼
4,505 دلار آمریکا
- 200,000,000﷼
6,006 دلار آمریکا
قیمت فروش
180,000,000﷼
5,405 دلار آمریکا
2.857%
آخرین وسوسه
برآورد
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
ساحل
برآورد
100,000,000﷼
2,710 دلار آمریکا
-
140,000,000﷼
3,794 دلار آمریکا
قیمت فروش
160,000,000﷼
4,336 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1392
سوم خرداد 61 - خرمشهر
برآورد
200,000,000﷼
1,739 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
2,174 دلار آمریکا
قیمت فروش
700,000,000﷼
6,087 دلار آمریکا
211.111%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
آرتچارت | گمرک خرمشهر از سعید صادقی
گمرک خرمشهر
برآورد
500,000,000﷼
3,685 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
5,158 دلار آمریکا
قیمت فروش
700,000,000﷼
5,158 دلار آمریکا
16.667%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398