برآورد
7,000,000,000﷼
51,584 دلار آمریکا
- 9,000,000,000﷼
66,323 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,500,000,000﷼
62,638 دلار آمریکا
6.25%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازمحمد المليحي
بدون عنوان
برآورد
£20,000
27,956 دلار آمریکا
-
£30,000
41,935 دلار آمریکا
قیمت فروش
£40,250
56,262 دلار آمریکا
61%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
UNTITLED (MR HOWARD)
برآورد
$20,000
-
$30,000
قیمت فروش
$17,500
30%
تاریخ حراج
فیلیپس - 19 آبان 1394
بدون عنوان
برآورد
1,200,000,000﷼
36,036 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
48,048 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,600,000,000﷼
78,078 دلار آمریکا
85.714%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
سایر آثار هنری آیدین آغداشلو

خاطرات امید
برآورد
12,000,000,000﷼
46,325 دلار آمریکا
-
16,000,000,000﷼
61,767 دلار آمریکا
قیمت فروش
120,000,000,000﷼
463,249 دلار آمریکا
757.143%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
معمای شماره 16
برآورد
3,000,000,000﷼
79,197 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
105,597 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,400,000,000﷼
116,156 دلار آمریکا
25.714%
تاریخ حراج
تهران - 16 تیر 1396
بدون عنوان (از مجموعه خاطرات نابودی)
برآورد
£16,000
26,667 دلار آمریکا
-
£20,000
33,333 دلار آمریکا
قیمت فروش
£27,500
45,833 دلار آمریکا
52.778%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 19 فروردین 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 90,431 دلار آمریکا
کمینه برآورد 42,849 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 58,845 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+87.793%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021