• خوشنویسی ساقط 1388
  • گواش روی مقوا
  • نقاشی
  • 75 * 57
  • امضاء: "آیدین آغداشلو 1388"(پایین چپ)
برآورد
4,000,000,000﷼
15,442 دلار آمریکا
- 6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
20%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
£12,000
17,910 دلار آمریکا
-
£18,000
26,866 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,000
22,388 دلار آمریکا
0%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 20 اسفند 1393
بدون عنوان
برآورد
$25,000
-
$35,000
قیمت فروش
$25,000
16.667%
تاریخ حراج
کریستیز - 9 اردیبهشت 1388
بدون عنوان
برآورد
250,000,000﷼
7,636 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
10,690 دلار آمریکا
قیمت فروش
850,000,000﷼
25,962 دلار آمریکا
183.333%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
سایر آثار هنری آیدین آغداشلو

خاطرات امید
برآورد
12,000,000,000﷼
46,325 دلار آمریکا
-
16,000,000,000﷼
61,767 دلار آمریکا
قیمت فروش
120,000,000,000﷼
463,249 دلار آمریکا
757.143%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
معمای شماره 16
برآورد
3,000,000,000﷼
79,197 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
105,597 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,400,000,000﷼
116,156 دلار آمریکا
25.714%
تاریخ حراج
تهران - 16 تیر 1396
بدون عنوان (از مجموعه خاطرات نابودی)
برآورد
£16,000
26,667 دلار آمریکا
-
£20,000
33,333 دلار آمریکا
قیمت فروش
£27,500
45,833 دلار آمریکا
52.778%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 19 فروردین 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 90,431 دلار آمریکا
کمینه برآورد 42,849 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 58,845 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+87.793%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021