• بدون عنوان (از مجموعه خاطرات نابودی) 1391
  • اکریلیک و ورق طلا روی مقوا
  • نقاشی
  • 75 * 55
19 فروردین 1393
برآورد
£16,000
26,667 دلار آمریکا
- £20,000
33,333 دلار آمریکا
قیمت فروش
£27,500
45,833 دلار آمریکا
52.778%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
$30,000
-
$40,000
قیمت فروش
$37,500
7.143%
تاریخ حراج
کریستیز - 8 آبان 1392
معما 3
برآورد
$35,000
-
$50,000
قیمت فروش
$43,750
2.941%
تاریخ حراج
کریستیز - 9 اردیبهشت 1388
نیم رخ رنسانسی از مجموعه خاطرات انهدام
برآورد
500,000,000﷼
13,550 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
18,970 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,300,000,000﷼
35,230 دلار آمریکا
116.667%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1392
سایر آثار هنری آیدین آغداشلو

خاطرات امید
برآورد
12,000,000,000﷼
46,325 دلار آمریکا
-
16,000,000,000﷼
61,767 دلار آمریکا
قیمت فروش
120,000,000,000﷼
463,249 دلار آمریکا
757.143%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
معمای شماره 16
برآورد
3,000,000,000﷼
79,197 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
105,597 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,400,000,000﷼
116,156 دلار آمریکا
25.714%
تاریخ حراج
تهران - 16 تیر 1396
از مجموعه خاطرات انهدام
برآورد
4,000,000,000﷼
90,498 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
135,747 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,400,000,000﷼
99,548 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 90,431 دلار آمریکا
کمینه برآورد 42,849 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 58,845 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+87.793%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021