7 خرداد 1395
برآورد
1,500,000,000﷼
43,178 دلار آمریکا
- 2,000,000,000﷼
57,571 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
86,356 دلار آمریکا
71.429%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازصفوان دَهول
رویا
برآورد
£50,000
65,789 دلار آمریکا
-
£70,000
92,105 دلار آمریکا
قیمت فروش
£68,750
90,461 دلار آمریکا
14.583%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
خط قرمز
برآورد
$25,000
-
$35,000
قیمت فروش
$96,000
220%
تاریخ حراج
بونامز - 13 اسفند 1386
Come now, stop your hypocrisy, all your lies and games. You have hurt me. I will forgive. But this time, come like a lover
برآورد
$30,000
-
$40,000
قیمت فروش
$82,900
136.857%
تاریخ حراج
کریستیز - 9 اردیبهشت 1388
سایر آثار هنری ابوالقاسم سعیدی

بدون عنوان
برآورد
1,200,000,000﷼
36,036 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
48,048 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
90,090 دلار آمریکا
114.286%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
آرتچارت | اثر هنری ازابوالقاسم سعیدی
بدون عنوان
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$112,500
60.714%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اسفند 1394
بدون عنوان
برآورد
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
30,883 دلار آمریکا
قیمت فروش
13,000,000,000﷼
50,185 دلار آمریکا
85.714%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 42,449 دلار آمریکا
کمینه برآورد 25,726 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 35,364 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+61.287%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021