برآورد
400,000,000﷼
4,706 دلار آمریکا
- 600,000,000﷼
7,059 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
4,706 دلار آمریکا
20%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
800,000,000﷼
3,088 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
عشاق
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$5,040
16%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 خرداد 1385
Petal Showers
برآورد
£4,000
5,333 دلار آمریکا
-
£6,000
8,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,600
4,800 دلار آمریکا
28%
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399
سایر آثار هنری احمد اسفندیاری

بدون عنوان
برآورد
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
6,177 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,300,000,000﷼
5,019 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
بدون عنوان
برآورد
250,000,000﷼
7,636 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
10,690 دلار آمریکا
قیمت فروش
850,000,000﷼
25,962 دلار آمریکا
183.333%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
بدون عنوان
برآورد
700,000,000﷼
5,323 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
6,844 دلار آمریکا
قیمت فروش
750,000,000﷼
5,703 دلار آمریکا
6.25%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 13,632 دلار آمریکا
کمینه برآورد 9,155 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 12,726 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+26.004%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021