احمد امین نظر

ایران | 1334
در حراج

نتایج حراج ها
بدون عنوان
20% بیشتر از میانگین تهران
خانه‌ها
60% کمتر از میانگین کلارک
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,858 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,895 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,539 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+43.961%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها