3 دی 1395
برآورد
250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
- 200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
قیمت فروش
300,000,000﷼
7,481 دلار آمریکا
33.333%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | اثر هنری ازمسعود سعدالدین
رول کاغذ
برآورد
€3,500
3,889 دلار آمریکا
-
€4,500
5,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
€8,000
8,889 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
Van Ham - 8 خرداد 1398
آرتچارت | اثر هنری ازادريس واداحي
منطقه خرد کردن
برآورد
€5,000
6,094 دلار آمریکا
-
€7,000
8,531 دلار آمریکا
قیمت فروش
€6,110
7,447 دلار آمریکا
1.833%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
سایر آثار هنری احمد امین نظر

بدون عنوان
برآورد
£700
1,077 دلار آمریکا
-
£1,000
1,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,750
2,692 دلار آمریکا
105.882%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 19 خرداد 1394
افسرها
برآورد
£700
1,077 دلار آمریکا
-
£1,000
1,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,875
2,885 دلار آمریکا
120.588%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 19 خرداد 1394
خانه‌ها
برآورد
$3,000
-
$5,000
قیمت فروش
$1,600
60%
تاریخ حراج
کلارک - 20 مهر 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,858 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,895 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,539 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+43.961%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها