برآورد
$3,000 - $5,000
قیمت فروش
$1,600
60% کمتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

دودمان
برآورد
£1,000
1,299 دلار آمریکا
-
£1,500
1,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,250
1,623 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
25 دی 1398
آرتچارت | اثر هنری ازناصر عصار
بدون عنوان
برآورد
£800
1,099 دلار آمریکا
-
£1,200
1,649 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,320
1,813 دلار آمریکا
32% بیشتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
26 اسفند 1388
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان
برآورد
£700
1,077 دلار آمریکا
-
£1,000
1,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,750
2,692 دلار آمریکا
105.882% بیشتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
19 خرداد 1394
افسرها
برآورد
£700
1,077 دلار آمریکا
-
£1,000
1,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,875
2,885 دلار آمریکا
120.588% بیشتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
19 خرداد 1394
بدون عنوان
برآورد
250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
قیمت فروش
300,000,000﷼
7,481 دلار آمریکا
33.333% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 دی 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,858 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,895 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,539 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+43.961%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها