19 خرداد 1394
برآورد
£700
1,077 دلار آمریکا
- £1,000
1,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,750
2,692 دلار آمریکا
105.882%
بدون عنوان از مجموعه خانواده
برآورد
60,000,000﷼
1,858 دلار آمریکا
-
100,000,000﷼
3,096 دلار آمریکا
قیمت فروش
90,000,000﷼
2,786 دلار آمریکا
12.5%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391
افسرها
برآورد
£700
1,077 دلار آمریکا
-
£1,000
1,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,875
2,885 دلار آمریکا
120.588%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 19 خرداد 1394
آرتچارت | اثر هنری ازفریده لاشایی
بدون عنوان
برآورد
€500
560 دلار آمریکا
-
€700
784 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,900
3,249 دلار آمریکا
383.333%
تاریخ حراج
Drouot Estimations - 6 تیر 1399
آرتچارت | اثر هنری ازاردشیر محصص
گروه راهپیمایی
برآورد
£800
1,127 دلار آمریکا
-
£1,200
1,690 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,657
2,334 دلار آمریکا
65.7%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | اثر هنری ازحسین محجوبی
چشم‌انداز
برآورد
€1,500
1,765 دلار آمریکا
-
€2,000
2,353 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,875
2,206 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
آدر - 16 خرداد 1397
آرتچارت | اثر هنری ازمحسن وزیری مقدم
انتزاعی شماره 1
برآورد
$3,000
-
$5,000
قیمت فروش
$2,160
46%
تاریخ حراج
Shannon's - 6 آبان 1389
آرتچارت | اثر هنری ازناصر عصار
ترکیب‌بندی
برآورد
€600
681 دلار آمریکا
-
€800
907 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,200
2,495 دلار آمریکا
214.286%
تاریخ حراج
Lasseron et Associés - 14 آذر 1397
آرتچارت | اثر هنری ازناصر عصار
ترکیب‌بندی
برآورد
€4,000
4,875 دلار آمریکا
-
€6,000
7,313 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرتچارت | اثر هنری ازناصر عصار
ترکیب‌بندی
برآورد
€500
676 دلار آمریکا
-
€600
811 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,000
2,703 دلار آمریکا
263.636%
تاریخ حراج
آدر - 21 خرداد 1393