• بدون عنوان 1381
  • مرکب روی مقوا
  • نقاشی
  • 63 * 44
  • امضاء: "امین‌نظر 1381/6"(پایین راست)
برآورد
800,000,000﷼
3,088 دلار آمریکا
- 1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
20%
از مجموعه ستون ها
برآورد
500,000,000﷼
3,685 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
5,158 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
4,053 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
بدون عنوان
برآورد
400,000,000﷼
4,706 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
7,059 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
4,706 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 8 تیر 1397
Petal Showers
برآورد
£4,000
5,333 دلار آمریکا
-
£6,000
8,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,600
4,800 دلار آمریکا
28%
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399
آرتچارت | سقا خانه از پرویز کلانتری
سقا خانه
برآورد
£4,000
5,333 دلار آمریکا
-
£6,000
8,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399
آرتچارت | اثر هنری ازسیراک ملکونیان
بدون عنوان
برآورد
£3,000
4,193 دلار آمریکا
-
£5,000
6,989 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,825
5,347 دلار آمریکا
4.375%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرتچارت | اثر هنری ازخالد الجادر
مسافرخانه بزرگراه
برآورد
£3,000
4,193 دلار آمریکا
-
£5,000
6,989 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,825
5,347 دلار آمریکا
4.375%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
بدون عنوان (منظره انتزاعی با رنگ سبز)
برآورد
£1,500
1,875 دلار آمریکا
-
£2,500
3,125 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,805
3,506 دلار آمریکا
40.25%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
آرتچارت | اثر هنری ازشاکر حسن آل سعید
یک بعد
برآورد
£3,000
4,225 دلار آمریکا
-
£5,000
7,042 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,825
5,387 دلار آمریکا
4.375%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | اثر هنری ازمحسن وزیری مقدم
بدون عنوان (از مجموعه‌ی مونوتایپ)
برآورد
£3,000
4,110 دلار آمریکا
-
£4,000
5,479 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,772
3,797 دلار آمریکا
20.8%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1400