19 خرداد 1394
برآورد
£700
1,077 دلار آمریکا
- £1,000
1,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,875
2,885 دلار آمریکا
120.588% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

بدون عنوان از مجموعه خانواده
برآورد
60,000,000﷼
1,858 دلار آمریکا
-
100,000,000﷼
3,096 دلار آمریکا
قیمت فروش
90,000,000﷼
2,786 دلار آمریکا
12.5% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 خرداد 1391
بدون عنوان
برآورد
£700
1,077 دلار آمریکا
-
£1,000
1,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,750
2,692 دلار آمریکا
105.882% بیشتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
19 خرداد 1394
آرتچارت | اثر هنری ازفریده لاشایی
بدون عنوان
برآورد
€500
560 دلار آمریکا
-
€700
784 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,900
3,249 دلار آمریکا
383.333% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
6 تیر 1399
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان
برآورد
£700
1,077 دلار آمریکا
-
£1,000
1,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,750
2,692 دلار آمریکا
105.882% بیشتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
19 خرداد 1394
خانه‌ها
برآورد
$3,000
-
$5,000
قیمت فروش
$1,600
60% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
20 مهر 1399
بدون عنوان
برآورد
250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
قیمت فروش
300,000,000﷼
7,481 دلار آمریکا
33.333% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 دی 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,858 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,895 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,539 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+43.961%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها