احمد امین نظر

ایران | 1334
5 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
شماره لت #728 (فروخته شده)
ترکیب مواد روی مقوا
70 * 50
برآورد
£700
1,077 دلار آمریکا
-
£1,000
1,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,750
2,692 دلار آمریکا
105.882% بیشتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
19 خرداد 1394

شماره لت #727 (فروخته شده)
ترکیب مواد روی مقوا
70 * 50
برآورد
£700
1,077 دلار آمریکا
-
£1,000
1,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,875
2,885 دلار آمریکا
120.588% بیشتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
19 خرداد 1394

شماره لت #144 (فروخته شده)
رنگ‌روغن روی بوم
137 * 67.3
امضاء شده
برآورد
$3,000
-
$5,000
قیمت فروش
$1,600
60% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
20 مهر 1399

شماره لت #77 (فروخته شده)
ترکیب مواد روی مقوا
94 * 79
برآورد
250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
قیمت فروش
300,000,000﷼
7,481 دلار آمریکا
33.333% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 دی 1395

شماره لت #87 (فروخته شده)
مرکب روی مقوا
63 * 44
امضاء شده
برآورد
800,000,000﷼
3,088 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
20% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399