برآورد
£0
0 دلار آمریکا
- £0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,062
6,841 دلار آمریکا
0%
توضیحات اثر

signed and dated "2017", number 2 of an edition of 7, executed in 2017

آثار هنری مشابه

We don't need another hero (after Barbara Kruger)
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$6,250
4.167%
تاریخ حراج
کریستیز - 4 آبان 1390
سایر آثار هنری احمد عبدل وهاب

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,841 دلار آمریکا
کمینه برآورد موجود نیست
بیشینه برآورد موجود نیست
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
 
 
موجود نیست
عملکرد فروش در برابر برآوردها