برآورد
£2,000
2,796 دلار آمریکا
- £3,000
4,193 دلار آمریکا
قیمت فروش
£14,000
19,569 دلار آمریکا
460%
توضیحات اثر

 signed "A.Morsi" and dated "1968" (lower right), executed in 1968 
آثار هنری مشابه

FACES (#42)
برآورد
£4,000
6,557 دلار آمریکا
-
£6,000
9,836 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,000
18,033 دلار آمریکا
120%
تاریخ حراج
ساتبیز - 24 مهر 1388
به افتخار فرمانده ای که طبیعت را دوست داشت و کسی که در دل طبیعت توسط خدمتکاران خود کشته شد
برآورد
£4,000
5,000 دلار آمریکا
-
£6,000
7,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,937
14,921 دلار آمریکا
138.74%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
بدون عنوان
برآورد
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
11,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
14,738 دلار آمریکا
42.857%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
سایر آثار هنری احمد مُرسی

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 19,569 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,796 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,193 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+460%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها