احمد مرشدلو

ایران | 1352
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 9,518 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,379 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 8,932 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+26.909%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021