برآورد
£4,000
5,333 دلار آمریکا
- £6,000
8,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,600
4,800 دلار آمریکا
28%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازمصطفی سرابی
بدون عنوان
برآورد
£600
837 دلار آمریکا
-
£800
1,116 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,825
5,335 دلار آمریکا
446.429%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
بدون عنوان
برآورد
800,000,000﷼
3,088 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
عشاق
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$5,040
16%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 خرداد 1385
سایر آثار هنری اردشیر محصص

آرتچارت | اثر هنری ازاردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$250
0%
تاریخ حراج
EJ'S Auction and Appraisal - 4 اردیبهشت 1400
آرتچارت | اثر هنری ازاردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$425
0%
تاریخ حراج
EJ'S Auction and Appraisal - 21 فروردین 1400
آرتچارت | اثر هنری ازاردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$150
0%
تاریخ حراج
EJ'S Auction and Appraisal - 18 اردیبهشت 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,522 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,646 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,451 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+56.222%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021