برآورد
£150
197 دلار آمریکا
- £250
329 دلار آمریکا
قیمت فروش
£280
368 دلار آمریکا
40%
آثار هنری مشابه

اثر هنری وجود ندارد

سایر آثار هنری اردشیر محصص

آرتچارت | اثر هنری ازاردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$250
0%
تاریخ حراج
EJ'S Auction and Appraisal - 4 اردیبهشت 1400
آرتچارت | اثر هنری ازاردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$425
0%
تاریخ حراج
EJ'S Auction and Appraisal - 21 فروردین 1400
آرتچارت | اثر هنری ازاردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$150
0%
تاریخ حراج
EJ'S Auction and Appraisal - 18 اردیبهشت 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,522 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,646 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,451 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+56.222%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021