برآورد
600,000,000﷼
18,018 دلار آمریکا
- 800,000,000﷼
24,024 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
19,520 دلار آمریکا
7.143%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازجعفر روح بخش
بدون عنوان (فرم‌های آبستره)
برآورد
£6,000
8,387 دلار آمریکا
-
£8,000
11,183 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,250
21,317 دلار آمریکا
117.857%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
تجدید حیات
برآورد
$15,000
-
$20,000
قیمت فروش
$22,500
28.571%
تاریخ حراج
کریستیز - 9 اردیبهشت 1388
آرتچارت | FACES (#42) از کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
صورت‌ها (#42)
برآورد
£4,000
6,557 دلار آمریکا
-
£6,000
9,836 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,000
18,033 دلار آمریکا
120%
تاریخ حراج
ساتبیز - 24 مهر 1388
سایر آثار هنری اسماعیل آشتیانی

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 19,520 دلار آمریکا
کمینه برآورد 18,018 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 24,024 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-7.143%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها