افشین پیر هاشمی

ایران | 1353
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 72,089 دلار آمریکا
کمینه برآورد 31,704 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 43,982 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+71.122%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020