21 اردیبهشت 1389
برآورد
$12,000 - $18,000
قیمت فروش
$40,000
166.667%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
£15,000
25,000 دلار آمریکا
-
£30,000
50,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,750
31,250 دلار آمریکا
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 19 فروردین 1393
No. 2
برآورد
$35,000
-
$40,000
قیمت فروش
$43,750
16.667%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1394
آرتچارت | اثر هنری ازفرهاد مشیری
الله طلایی
برآورد
£30,000
38,961 دلار آمریکا
-
£40,000
51,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
£37,500
48,701 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
کریستیز - 1 آبان 1398
سایر آثار هنری افشین پیر هاشمی

بدون عنوان
برآورد
£40,000
51,948 دلار آمریکا
-
£60,000
77,922 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 1 آبان 1398
بدون عنوان
برآورد
$100,000
-
$150,000
تاریخ حراج
کریستیز - 28 اسفند 1395
بدون عنوان
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$100,000
0%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اسفند 1394
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 72,089 دلار آمریکا
کمینه برآورد 31,704 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 43,982 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+71.122%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021