• بدون عنوان 1399
  • ترکیب مواد روی تخته
  • 314 * 155
  • امضاء: "ایرج اسکندری 1399"(پایین چپ)
برآورد
800,000,000﷼
3,088 دلار آمریکا
- 1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
50% بیشتر از میانگین برآورد

اثر هنری وجود ندارد