برآورد
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
- 600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
قیمت فروش
900,000,000﷼
6,632 دلار آمریکا
80%
آثار هنری مشابه

نوروز
برآورد
100,000,000﷼
2,494 دلار آمریکا
-
140,000,000﷼
3,491 دلار آمریکا
قیمت فروش
260,000,000﷼
6,484 دلار آمریکا
116.667%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
با تو در امواج
برآورد
150,000,000﷼
3,394 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
قیمت فروش
280,000,000﷼
6,335 دلار آمریکا
60%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
بدون عنوان
برآورد
120,000,000﷼
2,993 دلار آمریکا
-
160,000,000﷼
3,990 دلار آمریکا
قیمت فروش
240,000,000﷼
5,985 دلار آمریکا
71.429%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
سایر آثار هنری بابک رشوند

نوروز
برآورد
100,000,000﷼
2,494 دلار آمریکا
-
140,000,000﷼
3,491 دلار آمریکا
قیمت فروش
260,000,000﷼
6,484 دلار آمریکا
116.667%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,558 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,721 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,956 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+98.333%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها