• بدون عنوان
  • رنگ روغن و رنگ نقره‌ای روی مقوا روی بوم
  • نقاشی
  • 100 * 70
برآورد
£38,000
56,716 دلار آمریکا
- £45,000
67,164 دلار آمریکا
قیمت فروش
£56,250
83,955 دلار آمریکا
35.542%
توضیحات اثر

signed Sadr lower right 

آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
99,751 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
149,626 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,800,000,000﷼
94,763 دلار آمریکا
24%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
Untitled (From the Memories of Destruction series)
برآورد
$35,000
-
$45,000
قیمت فروش
$68,500
71.25%
تاریخ حراج
کریستیز - 4 آبان 1390
Mors - Vita (from the Memories of Destruction series)
برآورد
$70,000
-
$90,000
قیمت فروش
$86,500
8.125%
تاریخ حراج
کریستیز - 5 آبان 1388
سایر آثار هنری بهجت صدر

بدون عنوان (درخت)
برآورد
£2,000
2,439 دلار آمریکا
-
£3,000
3,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,500
3,049 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1395
ترکیب‌بندی
برآورد
€10,000
12,500 دلار آمریکا
-
€12,000
15,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
€11,000
13,750 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
آدر - 19 آذر 1393
بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
13,550 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
18,970 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
16,260 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1392
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 31,949 دلار آمریکا
کمینه برآورد 21,611 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 30,064 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+31.191%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021