• درِ بسته 1364
  • کلاژ کاغذ و رنگ روغن و سی-پرینت روی تخته
  • نقاشی
  • 60 * 47
1 اردیبهشت 1395
برآورد
£15,000
21,429 دلار آمریکا
- £20,000
28,571 دلار آمریکا
قیمت فروش
£19,375
27,679 دلار آمریکا
10.714%
توضیحات اثر

signed Sadr

آثار هنری مشابه

خوشنویسی ساقط
برآورد
4,000,000,000﷼
15,442 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
بازماندگان در ستایش ساندرو بتیچلی
برآورد
£12,000
14,634 دلار آمریکا
-
£15,000
18,293 دلار آمریکا
قیمت فروش
£26,500
32,317 دلار آمریکا
96.296%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مهر 1395
آرتچارت | اثر هنری ازحسین زنده رودی
دی 3 آم + ناد + چ
برآورد
€12,000
16,225 دلار آمریکا
-
€18,000
24,337 دلار آمریکا
قیمت فروش
€23,370
31,598 دلار آمریکا
55.8%
تاریخ حراج
بلیندارته - 3 آذر 1392
سایر آثار هنری بهجت صدر

بدون عنوان (درخت)
برآورد
£2,000
2,439 دلار آمریکا
-
£3,000
3,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,500
3,049 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1395
ترکیب‌بندی
برآورد
€10,000
12,500 دلار آمریکا
-
€12,000
15,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
€11,000
13,750 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
آدر - 19 آذر 1393
بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
13,550 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
18,970 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
16,260 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1392
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 31,949 دلار آمریکا
کمینه برآورد 21,611 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 30,064 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+31.191%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021