• بدون عنوان (درخت) 1370 - 1371
  • watercolour, pencil and pastel on paper collage
  • نقاشی
  • 14 * 11
برآورد
£2,000
2,439 دلار آمریکا
- £3,000
3,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,500
3,049 دلار آمریکا
0%
تاریخچه حضور در حراج ها
£1,386
1,824 دلار آمریکا
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازبهجت صدر
ترکیب‌بندی
برآورد
€100
112 دلار آمریکا
-
€1,200
1,348 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,800
3,146 دلار آمریکا
330.769% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 خرداد 1394
سایر آثار هنری هنرمند

ترکیب‌بندی
برآورد
€10,000
12,500 دلار آمریکا
-
€12,000
15,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
€11,000
13,750 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
19 آذر 1393
بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
13,550 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
18,970 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
16,260 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
7 خرداد 1392
آرتچارت | اثر هنری ازبهجت صدر
درِ بسته
برآورد
£15,000
21,429 دلار آمریکا
-
£20,000
28,571 دلار آمریکا
قیمت فروش
£19,375
27,679 دلار آمریکا
10.714% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
1 اردیبهشت 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 32,417 دلار آمریکا
کمینه برآورد 21,914 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 30,473 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+31.742%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020