3 دی 1395
برآورد
120,000,000﷼
2,993 دلار آمریکا
- 160,000,000﷼
3,990 دلار آمریکا
قیمت فروش
240,000,000﷼
5,985 دلار آمریکا
71.429%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
قیمت فروش
900,000,000﷼
6,632 دلار آمریکا
80%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
نوروز
برآورد
100,000,000﷼
2,494 دلار آمریکا
-
140,000,000﷼
3,491 دلار آمریکا
قیمت فروش
260,000,000﷼
6,484 دلار آمریکا
116.667%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
آرتچارت | اثر هنری ازفریدون امیدی
بدون عنوان
برآورد
€7,000
8,531 دلار آمریکا
-
€8,000
9,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,800
7,069 دلار آمریکا
22.667%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
سایر آثار هنری بهرام حنفی

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,985 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,993 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,990 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+71.429%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها