برآورد
$10,000 - $15,000
قیمت فروش
$10,000
20%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازسمیرا علیخانزاده
بدون عنوان
برآورد
$5,000
-
$8,000
قیمت فروش
$7,500
15.385%
تاریخ حراج
کریستیز - 4 آبان 1389
آرتچارت | اثر هنری ازفریدون آو
رستم در آخر تابستان
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$10,200
45.714%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 خرداد 1385
سایر آثار هنری بهمن جلالی

Image of imagination 6
برآورد
€3,000
4,286 دلار آمریکا
-
€4,000
5,714 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 27 آذر 1387
Image of Imagination 6
برآورد
€3,000
4,286 دلار آمریکا
-
€4,000
5,714 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 27 آذر 1387
Image of imagination 6
برآورد
€3,000
4,286 دلار آمریکا
-
€4,000
5,714 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 27 آذر 1387
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,538 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,197 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,527 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+18.853%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2015 - 2019
عملکرد در برابر برآوردها
2015 - 2019
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2015 - 2019