21 دی 1397
برآورد
1,000,000,000﷼
8,696 دلار آمریکا
- 1,500,000,000﷼
13,043 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
10,435 دلار آمریکا
4%
آثار هنری مشابه

پرده انسانی
برآورد
400,000,000﷼
9,050 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
13,575 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
9,050 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
کثرت شماره ۱
برآورد
200,000,000﷼
6,109 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
7,636 دلار آمریکا
قیمت فروش
260,000,000﷼
7,941 دلار آمریکا
15.556%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
بدون عنوان
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$12,500
78.571%
تاریخ حراج
کریستیز - 9 اردیبهشت 1388
سایر آثار هنری بهمن جلالی

Image of imagination 6
برآورد
€3,000
4,286 دلار آمریکا
-
€4,000
5,714 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 27 آذر 1387
Image of Imagination 6
برآورد
€3,000
4,286 دلار آمریکا
-
€4,000
5,714 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 27 آذر 1387
Image of imagination 6
برآورد
€3,000
4,286 دلار آمریکا
-
€4,000
5,714 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 27 آذر 1387
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,538 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,197 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,527 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+18.853%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2015 - 2019
عملکرد در برابر برآوردها
2015 - 2019
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2015 - 2019