• تصویری از خیال از مجموعه آیینه ها 1386
  • چاپ روی آیینه
  • عکاسی
  • 52 * 38
3 دی 1395
برآورد
300,000,000﷼
7,481 دلار آمریکا
- 400,000,000﷼
9,975 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
14,963 دلار آمریکا
71.429%
آثار هنری مشابه

Untitled (Hands)
برآورد
$4,000
-
$6,000
قیمت فروش
$15,600
212%
فروش در
تاریخ حراج
کریستیز - 26 بهمن 1385
UNTITLED (HANDS)
برآورد
£2,000
3,704 دلار آمریکا
-
£3,000
5,556 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,600
12,222 دلار آمریکا
164%
تاریخ حراج
ساتبیز - 26 مهر 1385
بدون عنوان
برآورد
£3,000
5,660 دلار آمریکا
-
£4,000
7,547 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,800
14,717 دلار آمریکا
122.857%
تاریخ حراج
کریستیز - 25 مهر 1385
سایر آثار هنری بهمن جلالی

Image of imagination 6
برآورد
€3,000
4,286 دلار آمریکا
-
€4,000
5,714 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 27 آذر 1387
Image of imagination 6
برآورد
€3,000
4,286 دلار آمریکا
-
€4,000
5,714 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 27 آذر 1387
Image of Imagination 6
برآورد
€3,000
4,286 دلار آمریکا
-
€4,000
5,714 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 27 آذر 1387
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,538 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,197 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,527 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+18.853%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2015 - 2019
عملکرد در برابر برآوردها
2015 - 2019
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2015 - 2019