برآورد
€2,300
3,594 دلار آمریکا
- €2,500
3,906 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,400
3,750 دلار آمریکا
0%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | Untitled (from the Snow White series) از عباس کیارستمی
بدون عنوان (از مجموعه سفیدبرفی)
برآورد
£1,800
2,308 دلار آمریکا
-
£2,500
3,205 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,250
2,885 دلار آمریکا
4.651%
تاریخ حراج
بونامز - 6 اردیبهشت 1396
آرتچارت | اثر هنری ازصادق تیرافکن
گروه شماره 6
برآورد
€3,000
3,666 دلار آمریکا
-
€5,000
6,109 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,780
4,619 دلار آمریکا
5.5%
تاریخ حراج
ساتبیز - 4 خرداد 1400
از مجموعه هیچ، هیچ
برآورد
120,000,000﷼
3,252 دلار آمریکا
-
160,000,000﷼
4,336 دلار آمریکا
قیمت فروش
160,000,000﷼
4,336 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1392
سایر آثار هنری بهمن جلالی

Image of imagination 6
برآورد
€3,000
4,286 دلار آمریکا
-
€4,000
5,714 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 27 آذر 1387
Image of imagination 6
برآورد
€3,000
4,286 دلار آمریکا
-
€4,000
5,714 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 27 آذر 1387
Image of Imagination 6
برآورد
€3,000
4,286 دلار آمریکا
-
€4,000
5,714 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 27 آذر 1387
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,538 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,197 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,527 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+18.853%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2015 - 2019
عملکرد در برابر برآوردها
2015 - 2019
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2015 - 2019