19 خرداد 1394
برآورد
£1,500
2,308 دلار آمریکا
- £2,500
3,846 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,800
4,308 دلار آمریکا
40%
آثار هنری مشابه

از مجموعه هیچ، هیچ
برآورد
120,000,000﷼
3,252 دلار آمریکا
-
160,000,000﷼
4,336 دلار آمریکا
قیمت فروش
160,000,000﷼
4,336 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1392
Untitled (from Rapture)
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$3,750
37.5%
تاریخ حراج
کریستیز - 13 فروردین 1387
Rapture series
برآورد
€6,000
6,742 دلار آمریکا
-
€7,000
7,865 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,300
3,708 دلار آمریکا
49.231%
تاریخ حراج
Meeting art - 21 شهریور 1395
سایر آثار هنری بهمن جلالی

Image of imagination 6
برآورد
€3,000
4,286 دلار آمریکا
-
€4,000
5,714 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 27 آذر 1387
Image of imagination 6
برآورد
€3,000
4,286 دلار آمریکا
-
€4,000
5,714 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 27 آذر 1387
Image of Imagination 6
برآورد
€3,000
4,286 دلار آمریکا
-
€4,000
5,714 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 27 آذر 1387
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,538 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,197 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,527 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+18.853%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2015 - 2019
عملکرد در برابر برآوردها
2015 - 2019
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2015 - 2019