بهمن جلالی

ایران | 1323 - 1388
48 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
عکس و آیینه
100 * 100
برآورد
1,000,000,000﷼
8,696 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
13,043 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
10,435 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397

عکس و آیینه
40 * 40
برآورد
400,000,000﷼
9,050 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
13,575 دلار آمریکا
قیمت فروش
440,000,000﷼
9,955 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396

عکس، 10 نسخه
70 * 70
برآورد
€1,500
1,685 دلار آمریکا
-
€2,000
2,247 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,880
2,112 دلار آمریکا
7.429%
تاریخ حراج
آدر - 19 خرداد 1396

چاپ روی آیینه
52 * 38
برآورد
300,000,000﷼
7,481 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
9,975 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
14,963 دلار آمریکا
71.429%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395

عکس، 10 نسخه
70 * 70
برآورد
€1,500
1,685 دلار آمریکا
-
€2,000
2,247 دلار آمریکا
تاریخ حراج
آدر - 22 خرداد 1394

شماره اثر #760 (فروخته شده)
چاپ کرومگنتیک در دو لت، 6/10
50 * 50
برآورد
£1,000
1,538 دلار آمریکا
-
£2,000
3,077 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,000
1,538 دلار آمریکا
33.333%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 19 خرداد 1394

شماره اثر #761 (فروخته شده)
چاپ عکس روی پارچه
70 * 70
برآورد
£1,500
2,308 دلار آمریکا
-
£2,500
3,846 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,800
4,308 دلار آمریکا
40%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 19 خرداد 1394

عکس از مجموعه 20 نسخه
64 * 90
برآورد
€1,500
1,875 دلار آمریکا
-
€2,000
2,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,500
1,875 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
آدر - 19 آذر 1393

چاپ کروموژنیک، نسخه 5/10
92 * 92
برآورد
€3,000
3,750 دلار آمریکا
-
€4,000
5,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,830
4,788 دلار آمریکا
9.429%
فروش در
تاریخ حراج
تاجان - 23 آبان 1393

color proof, n.2/5
40 * 40
برآورد
€1,800
2,466 دلار آمریکا
-
€2,200
3,014 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,320
3,178 دلار آمریکا
16%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 4 تیر 1393