برآورد
4,000,000,000﷼
30,418 دلار آمریکا
- 6,000,000,000﷼
45,627 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,000,000,000﷼
53,232 دلار آمریکا
40%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | MIRROR BALL از منیر فرمانفرماییان
توپ آینه‌ای
برآورد
£35,000
46,053 دلار آمریکا
-
£45,000
59,211 دلار آمریکا
قیمت فروش
£43,750
57,566 دلار آمریکا
9.375%
تاریخ حراج
ساتبیز - 1 آبان 1396
سایر آثار هنری بهمن دادخواه

Circle of the Light
برآورد
$80,000
-
$100,000
قیمت فروش
$72,000
20%
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1387
بدون عنوان
برآورد
£7,000
11,290 دلار آمریکا
-
£10,000
16,129 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 15 مهر 1393
ترکیب‌بندی انتزاعی
برآورد
£20,000
28,986 دلار آمریکا
-
£30,000
43,478 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,000
36,232 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
بونامز - 8 اردیبهشت 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 29,189 دلار آمریکا
کمینه برآورد 18,917 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 25,854 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+69.755%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021