• بهمن محصص
  • LEDA E IL CIGNO (LEDA AND THE SWAN) 1357
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 58 * 92
برآورد
35,000 £
46,053 دلار آمریکا
- 45,000 £
59,211 دلار آمریکا
قیمت فروش
252,000 £
331,579 دلار آمریکا
530% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
60,000 £
78,947 دلار آمریکا
-
80,000 £
105,263 دلار آمریکا
قیمت فروش
52,920 £
69,632 دلار آمریکا
24.4% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1399
زنی با سه‌تار
برآورد
2,000 $
-
4,000 $
قیمت فروش
2,500 $
16.667% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
5 بهمن 1398
آسایش زرد
برآورد
15,000 £
18,987 دلار آمریکا
-
20,000 £
25,316 دلار آمریکا
قیمت فروش
15,000 £
18,987 دلار آمریکا
14.286% کمتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
25 تیر 1399
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان
برآورد
1,800,000,000 ﷼
54,054 دلار آمریکا
-
2,500,000,000 ﷼
75,075 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,700,000,000 ﷼
51,051 دلار آمریکا
20.93% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
8 خرداد 1394
بدون عنوان
برآورد
6,000 £
8,451 دلار آمریکا
-
8,000 £
11,268 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,500 £
10,563 دلار آمریکا
7.143% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
4 اردیبهشت 1397
UNTITLED (THREE FIGURES)
برآورد
2,500 £
3,049 دلار آمریکا
-
3,000 £
3,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,750 £
4,573 دلار آمریکا
36.364% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 119,443 دلار آمریکا
کمینه برآورد 61,844 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 84,733 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+69.657%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020