1 آبان 1396
برآورد
£80,000
105,263 دلار آمریکا
- £120,000
157,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
£212,500
279,605 دلار آمریکا
112.5%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
2,500,000,000﷼
75,075 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
105,105 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,200,000,000﷼
216,216 دلار آمریکا
140%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
عقاب نابینا
برآورد
7,000,000,000﷼
184,794 دلار آمریکا
-
9,000,000,000﷼
237,592 دلار آمریکا
قیمت فروش
12,000,000,000﷼
316,790 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
تهران - 16 تیر 1396
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
86,356 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
115,141 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,500,000,000﷼
244,675 دلار آمریکا
142.857%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1395
سایر آثار هنری بهمن محصص

بدون عنوان
برآورد
1,800,000,000﷼
54,054 دلار آمریکا
-
2,500,000,000﷼
75,075 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,700,000,000﷼
51,051 دلار آمریکا
20.93%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
بدون عنوان
برآورد
£6,000
8,451 دلار آمریکا
-
£8,000
11,268 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,500
10,563 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
ساتبیز - 4 اردیبهشت 1397
UNTITLED (THREE FIGURES)
برآورد
£2,500
3,049 دلار آمریکا
-
£3,000
3,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,750
4,573 دلار آمریکا
36.364%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 147,603 دلار آمریکا
کمینه برآورد 69,227 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 94,469 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+77.912%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021