بهمن محصص

ایران | 1309 - 1389
78 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
شماره لت #64 (فروخته شده)
رنگ‌روغن روی بوم
50 * 70
برآورد
1,800,000,000﷼
54,054 دلار آمریکا
-
2,500,000,000﷼
75,075 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,700,000,000﷼
51,051 دلار آمریکا
20.93% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
8 خرداد 1394

شماره لت #15 (فروخته شده)
tempera and collage on cardboard
39 * 28.3
برآورد
£6,000
8,451 دلار آمریکا
-
£8,000
11,268 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,500
10,563 دلار آمریکا
7.143% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
4 اردیبهشت 1397

شماره لت #16 (فروخته شده)
silkscreen on paper, a.p.
43 * 50.5
امضاء شده
برآورد
£2,500
3,049 دلار آمریکا
-
£3,000
3,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,750
4,573 دلار آمریکا
36.364% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1395

شماره لت #24 (فروخته شده)
oil on canvas
50 * 70
امضاء شده
برآورد
£40,000
51,948 دلار آمریکا
-
£50,000
64,935 دلار آمریکا
قیمت فروش
£100,000
129,870 دلار آمریکا
122.222% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
1 آبان 1397

شماره لت #18 (فروخته شده)
watercolour, oil and collage on paper
40 * 30
امضاء شده
برآورد
£10,000
14,085 دلار آمریکا
-
£15,000
21,127 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,500
17,606 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
4 اردیبهشت 1397

شماره لت #210 (فروخته شده)
ink, crayon
23 * 33
امضاء شده
برآورد
€3,000
3,371 دلار آمریکا
-
€4,000
4,494 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,000
3,371 دلار آمریکا
14.286% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 خرداد 1394

شماره لت #19 (فروخته شده)
charcoal on paper
47 * 32.5
امضاء شده
برآورد
£2,500
3,049 دلار آمریکا
-
£3,000
3,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,750
4,573 دلار آمریکا
36.364% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1395

شماره لت #36 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
58 * 92
امضاء شده
برآورد
£35,000
46,053 دلار آمریکا
-
£45,000
59,211 دلار آمریکا
قیمت فروش
£252,000
331,579 دلار آمریکا
530% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1399

شماره لت #48 (فروخته نشده)
زرنگ روغن روی تخته
45 * 62.8
برآورد
£35,000
46,053 دلار آمریکا
-
£45,000
59,211 دلار آمریکا
تاریخ حراج
21 آبان 1399

شماره لت #23 (فروخته شده)
oil on canvas
80 * 100
امضاء شده
برآورد
£80,000
103,896 دلار آمریکا
-
£120,000
155,844 دلار آمریکا
قیمت فروش
£162,500
211,039 دلار آمریکا
62.5% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
1 آبان 1397