• وقتی هنوز بچه‌ای 1378
  • پلاستر، فایبرگلس و اکریلیک روی فولاد
  • مجسمه
  • 65 * 43 * 129
5 تیر 1399
برآورد
$6,000 - $8,000
فروخته نشده
آثار هنری مشابه

فرهاد
برآورد
€1,000
1,235 دلار آمریکا
-
€1,600
1,975 دلار آمریکا
قیمت فروش
€800
988 دلار آمریکا
38.462%
تاریخ حراج
ایام - 6 خرداد 1393
فرهاد
برآورد
€1,000
1,235 دلار آمریکا
-
€1,600
1,975 دلار آمریکا
قیمت فروش
€800
988 دلار آمریکا
38.462%
تاریخ حراج
ایام - 6 خرداد 1393
سایر آثار هنری بیتا فیاضی

بدنساز از مجموعه محله ما
برآورد
2,500,000,000﷼
9,651 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
13,511 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,400,000,000﷼
13,125 دلار آمریکا
13.333%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
دلقک
برآورد
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
8,106 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
نوزاد خوابیده
برآورد
€600
714 دلار آمریکا
-
€800
952 دلار آمریکا
تاریخ حراج
فوو پاریس - 8 آذر 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 12,096 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,565 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 10,303 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+84.187%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها