برآورد
€600
714 دلار آمریکا
- €800
952 دلار آمریکا
فروخته نشده
آثار هنری مشابه

اثر هنری وجود ندارد

سایر آثار هنری بیتا فیاضی

بدنساز از مجموعه محله ما
برآورد
2,500,000,000﷼
9,651 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
13,511 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,400,000,000﷼
13,125 دلار آمریکا
13.333%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
دلقک
برآورد
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
8,106 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | Babies از بیتا فیاضی
نوزادان
برآورد
$18,000
-
$22,000
قیمت فروش
$22,500
12.5%
تاریخ حراج
کریستیز - 4 آبان 1389
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 12,096 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,565 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 10,303 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+84.187%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها