بیتا وکیلی

ایران | 1352
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 20,801 دلار آمریکا
کمینه برآورد 10,491 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 14,310 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+58.703%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020