برآورد
2,000,000,000﷼
14,738 دلار آمریکا
- 3,000,000,000﷼
22,108 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000﷼
20,634 دلار آمریکا
12%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
11,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
16,212 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
بهار در کوهین
برآورد
2,000,000,000﷼
15,209 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
22,814 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
16,730 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
آرتچارت | اثر هنری ازمهرداد محب‌علی
در انتظار قضاوت
برآورد
$15,000
-
$20,000
قیمت فروش
$17,500
0%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 اسفند 1392
سایر آثار هنری بیژن بصیری

از مجموعه تبخیر
برآورد
1,500,000,000﷼
13,043 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
17,391 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,400,000,000﷼
20,870 دلار آمریکا
37.143%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 20,752 دلار آمریکا
کمینه برآورد 13,891 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 19,749 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+24.571%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها