21 دی 1397
برآورد
1,500,000,000﷼
13,043 دلار آمریکا
- 2,000,000,000﷼
17,391 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,400,000,000﷼
20,870 دلار آمریکا
37.143%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازرضا درخشانی
درخت زندگی #4
برآورد
£15,000
20,032 دلار آمریکا
-
£20,000
26,709 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,500
16,693 دلار آمریکا
28.571%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
مترسک خندان
برآورد
800,000,000﷼
19,950 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
29,925 دلار آمریکا
قیمت فروش
850,000,000﷼
21,197 دلار آمریکا
15%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,500,000,000﷼
25,093 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
سایر آثار هنری بیژن بصیری

از مجموعه تبخیر )چهره(
برآورد
2,000,000,000﷼
14,738 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
22,108 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000﷼
20,634 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 20,752 دلار آمریکا
کمینه برآورد 13,891 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 19,749 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+24.571%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها