برآورد
2,000,000,000﷼
23,529 دلار آمریکا
- 3,000,000,000﷼
35,294 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,900,000,000﷼
22,353 دلار آمریکا
24%
آثار هنری مشابه

بسم...
برآورد
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
11,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
22,108 دلار آمریکا
114.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
بدون عنوان
برآورد
1,000,000,000﷼
8,696 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
13,043 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,600,000,000﷼
22,609 دلار آمریکا
108%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
سوره حمد
برآورد
700,000,000﷼
17,456 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
22,444 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
27,431 دلار آمریکا
37.5%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
سایر آثار هنری جلیل رسولی

درخت دوستی
برآورد
1,500,000,000﷼
43,178 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
57,571 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,400,000,000﷼
69,085 دلار آمریکا
37.143%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1395
مرغ بسم‌الله
برآورد
600,000,000﷼
18,018 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
24,024 دلار آمریکا
قیمت فروش
850,000,000﷼
25,526 دلار آمریکا
21.429%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
بدون عنوان
برآورد
400,000,000﷼
12,217 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
18,326 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
36,652 دلار آمریکا
140%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 38,404 دلار آمریکا
کمینه برآورد 24,236 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 33,804 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+43.643%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2014 - 2018
عملکرد در برابر برآوردها
2014 - 2018
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2014 - 2018