برآورد
380,000,000﷼
1,476 دلار آمریکا
- 600,000,000﷼
2,331 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
1,554 دلار آمریکا
18.367%
آثار هنری مشابه

اثر هنری وجود ندارد

سایر آثار هنری جواد علیمحمدی اردکانی

از مجموعه زمین
برآورد
120,000,000﷼
884 دلار آمریکا
-
160,000,000﷼
1,179 دلار آمریکا
قیمت فروش
360,000,000﷼
2,653 دلار آمریکا
157.143%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,103 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,180 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,755 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+69.388%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها