• خنجرها سایه ندارند 1399
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 200 * 150
  • امضاء: "J.Nobahar 2020 نوبهار 99"(پایین چپ)
برآورد
300,000,000﷼
1,158 دلار آمریکا
- 400,000,000﷼
1,544 دلار آمریکا
قیمت فروش
900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
157.143%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
1,930 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
قیمت فروش
900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
بدون عنوان
برآورد
200,000,000﷼
1,474 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
1,842 دلار آمریکا
قیمت فروش
380,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
68.889%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
1,930 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
66.667%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
سایر آثار هنری جواد نوبهار

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,474 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,158 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,544 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+157.143%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها