21 دی 1397
برآورد
600,000,000﷼
5,217 دلار آمریکا
- 800,000,000﷼
6,957 دلار آمریکا
قیمت فروش
800,000,000﷼
6,957 دلار آمریکا
14.286%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
950,000,000﷼
7,001 دلار آمریکا
35.714%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
سایر آثار هنری حامد رشتیان

آرتچارت | اثر هنری ازحامد رشتیان
شیر طوسی
برآورد
€4,500
5,484 دلار آمریکا
-
€5,000
6,094 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
بَردِ شیر
برآورد
400,000,000﷼
9,050 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
13,575 دلار آمریکا
قیمت فروش
460,000,000﷼
10,407 دلار آمریکا
8%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
آرامگاه
برآورد
300,000,000﷼
7,481 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
9,975 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
13,716 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,660 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,129 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,309 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+33.349%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2015 - 2019
عملکرد در برابر برآوردها
2015 - 2019
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2015 - 2019